Δίδακτρα

Το κόστος των διδάκτρων ανέρχεται στα 650 ευρώ ανά εξάμηνο.