Τεχνολογίες Διαδικτύου και Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Το γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης αυτής αφορά στις τεχνολογίες  των υπολογιστών  υψηλών επιδόσεων, παράλληλης επεξεργασίας, μηχανικής λογισμικού, υπολογιστικής νοημοσύνης, προηγμένων  διεπαφών ανθρώπου μηχανής και εικονικής πραγματικότητας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές μεγάλης κλίμακας, όπως είναι τα παγκόσμια συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου.

Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος Διδάσκοντες
ΔΜ1001 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ Γ. Παπανικολάου
Χ.Κοτσαβασίλογλου
Κ. Παστιάδης
Α. Ντελόπουλος
Β. Καραμπατάκης
ΔΜ1002 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Δ. Τζοβαρας
ΔΜ1003 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α. Συμεωνίδης
Κ. Χατζηδημητριου
ΔΜ1006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ Ν. Πρωτόγερος
ΔΜ1007 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι. Θεοχάρης
Β. Πετρίδης
ΔΜ1012 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ν. Πιτσιάνης
ΔΜ1029 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ Κ. Χατζηδημητριου
Α. Συμεωνίδης
ΔΜ1045 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΩΝΗΣ Κ. Νανάσης
Ο. Τσακνάκη
Α. Πρίντζα
Π. Παπαϊωαννίδου
Κ. Παστιάδης
ΔΜ1046 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δ. Τζοβαρας

Μαθήματα  Εαρινού εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος Διδάσκοντες
ΔΜ1005 ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ. Χασάπης
Γ. Καλογιάννης
ΔΜ1014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Π. Λαθήρας
ΔΜ1016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Δ.Γκίνογλου
ΔΜ1020 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Χ. Δημούλας
Γ. Παπανικολάου
ΔΜ1021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Γ. Πάγκαλος
Δ. Γενειατάκης
ΔΜ1022 ΝΟΗΜΟΝΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε. Τσαρδουλιας
Λ. Πέτρου
ΔΜ1025 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗ Ι. Θεοχάρης
Λ. Πιτσούλης
Σ. Κυριακίδης
ΔΜ1153 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν. Πρωτόγερος

Περιγραφές μαθημάτων

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ο φοιτητής ή η φοιτήτρια θα εξοικειωθεί με τα πρότυπα και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας των κατανεμημένων υπολογιστικών συστημάτων, θα κατανοήσει τις αρχές οπτικοποίησης και εικονικοποίησης της αρχιτεκτονικής και θα ενημερωθεί για τις διάφορες κατηγορίες των κατανεμημένων συστημάτων, όπως είναι η συστάδα, το νέφος και πλέγμα υπολογιστών. Με την εκπόνηση εργαστηριακών ασκήσεων θα αποκτήσει βασικές δεξιότητες στην εγκατάσταση και διαχείριση ενός Linux εξυπηρετητή, στην ανάπτυξη υπηρεσιών ιστού και δημιουργία νέφους υπολογιστών.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Ο φοιτητής θα κατανοήσει ότι το Διαδίκτυο συνιστά πολύτιμο εργαλείο μάρκετινγκ που μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της επιχείρησης. Θα μπορεί να ερμηνεύσει πώς το διαδικτυακό μάρκετινγκ ενσωματώνεται στο μίγμα μάρκετινγκ της επιχείρησης και πως εναρμονίζεται με το γενικό πλαίσιο στρατηγική μάρκετινγκ. Ο φοιτητής θα μάθει πώς να σχεδιάζει και να προετοιμάζει ένα διαδικτυακό σχέδιο μάρκετινγκ. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν επίγνωση των εργαλείων μέτρησης που χρησιμοποιούνται για την ποιότητα ιστοσελίδων και να ερευνήσει την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων CRM με το διαδίκτυο.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Οι φοιτητές θα αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις και τεχνικές ικανότητες σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών ραδιοτηλεοπτική παραγωγή, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές στα ακόλουθα: – Ανάλυση προδιαγραφών περιεχομένου και εφαρμογής – Σχεδιασμός δομών περιεχομένου, σεναρίων πλοήγησης βασικών οθονών προβολής και λειτουργιών διάδρασης – Ανάπτυξη: συγγραφή πολυμεσικού τίτλου – Εκσφαλμάτωση – προκαταρκτική αξιολόγηση – Τελική διαμόρφωση και διανομή της πολυμεσικής εφαρμογής – Μέθοδοι και διαδικασίες αξιολόγησης του έργου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις τεχνικές και τη μεθοδολογία σχεδίασης, ανάπτυξης, υλοποίησης και χρήσης συστημάτων ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να μπορούν να είναι σε θέση να επιλέγουν, σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν συστήματα ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών.

ΝΟΗΜΟΝΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗ

Το μάθημα στοχεύει σε μιά ισορροπημένη παρουσίαση της θεωρίας και των εφαρμογών. Ο στόχος ειναι ο φοιτητής να διδαχθεί το σκεπτικό διαφόρων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, με μια εισαγωγικού επιπέδου μαθηματική ανάλυση και κατόπιν να εστιάσει στις εφαρμογές. Έτσι με την συμπλήρωσςη τοπυ μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να εφαρμόσει ένα μεγάλο αριθμό αλγορίθμων μηχανικής μάθησης σε πρακτικά προβλήματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Το μάθημα εμβαθύνει στη χρήση των τεχνολογιών Ιστού για την ανάπτυξη εφαρμογών και συγκεκριμένα: Στη χρήση της γλώσσας HTML και του πρωτοκόλλου HTTP καθώς και των γλωσσών script πλευράς διακομιστή με έμφαση στην PHP. Στη χρήση του προγράμματος συγγραφής ιστοσελίδων Dreamweaver και του διακομιστή Ιστοσελίδων Apache. Στη διαχείριση, με τη χρήση της PHP, δομών δεδομένων, επαναλήψεων, συναρτήσεων, αρχείων, συνόδων και μπισκότων. Στη χρήση της PHP για την ανάπτυξη απλών εφαρμογών Ιστού με δυναμικές ιστοσελίδες και βάσεις δεδομένων. Στο σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ανοικτού κώδικα MySQL και τη χρήση της PHP για τη διασύνδεση της MySQL με τις Ιστοσελίδες, για την παραγωγή δυναμικού περιεχομένου.

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στα υπολογιστικά συστήματα και την αλληλεπίδραση με το χρήστη. Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων των διδασκομένων αναφορικά με την ανάλυση, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη διεπαφών χρηστών για την υποστήριξη διαφόρων ειδών αλληλεπίδρασης, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις χρηστών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να μπορούν να: α) Αναγνωρίζουν τις διάφορες μεθοδολογίες σχεδιασμού διεπαφών χρηστών β) Αναλύουν τις διαθέσιμες μεθοδολογίες και τις αντίστοιχες τεχνικές αλληλεπίδρασης με τον υπολογιστή γ) Σχεδιάζουν μια διεπαφή χρήστη που να ανταποκρίνεται σε ειδικές απαιτήσεις χρηστών d) Μπορούν να προγραμματίζουν διάφορα είδη διεπαφών χρηστών e) Έχουν την ικανότητα να εφαρμόζουν διάφορες μεθοδολογίες για την αξιολόγηση των διεπαφών χρηστών καθώς και των αντίστοιχων τεχνολογιών αλληλεπίδρασης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις τεχνικές και τη μεθοδολογία σχεδίασης, ανάπτυξης, υλοποίησης και εγκατάστασης μεγάλων έργων λογισμικού καθώς και τη διαχείρισή τους. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει σε όλους τους φοιτητές ένα κοινό υπόβαθρο τεχνικών προγραμματισμού και να κάνει μια εισαγωγή στη μεθοδολογία σχεδίασης, ανάπτυξης, υλοποίησης και εγκατάστασης έργων λογισμικού. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να μπορούν να: α) Αναγνωρίσουν τους διάφορους τύπους απαιτήσεων λογισμικού και να ολοκληρώσουν τη συγγραφή απαιτήσεων για ένα απλό έργο, β) Παρακολουθούν τις φάσεις της διαδικασίας λογισμικού, γ) Εκφράζουν τυπικά μοντέλα προδιαγραφών, δ) Επιλέγουν πρότυπα σχεδίασης και να καθορίζουν τις αντίστοιχες διεπαφές ανάμεσα στα υποσυστήματα, ε) Χειρίζονται κάποια βασικά εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ

Επισκόπηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικές αγορές: μηχανισμοί, εργαλεία και επιπτώσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου, λιανικές πωλήσεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο: προϊόντα και υπηρεσίες, ηλεκτρονικό εμπόριο επιχειρήσεων με επιχειρήσεις, Β2Β, αλυσίδες ηλεκτρονικών προμηθειών, συνεργατικό εμπόριο και εταιρικές ηλεκτρονικές πύλες καινοτόμα συστήματα ΗΕ: από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην ηλεκτρονική μάθηση και σε ΗΕ καταναλωτή με καταναλωτή, κινητή υπολογιστική – εμπόριο και διεισδυτική υπολογιστική, το περιβάλλον Web 2.0 και τα κοινωνικά δίκτυα.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική και αλγορίθμους για παράλληλα και κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα υψηλής αποδοτικότητας. Γενική επισκόπηση της αρχιτεκτονικής των παράλληλων υπολογιστών. Παράλληλη επεξεργασία σε δεδομένα και εντολές. Πολυπύρηνοι επεξεργαστές και ο προγραμματισμός τους με PThreads και OpenMP. Συνθήκες ανταγωνισμού (race conditions). Παράλληλη αναζήτηση και υποβίβαση (reduction), παράλληλη ταξινόμηση. Αρχιτεκτονικές κατανεμημένης μνήμης, βασικές έννοιες από τη θεωρία δικτύων, προγραμματισμός με MPI, αδιέξοδο (deadlock). Βασικοί παράλληλοι αριθμητικοί αλγόριθμοι με μήτρες, επίλυση γραμμικών συστημάτων, μετασχηματισμός Fourier. Αλγόριθμοι από τη θεωρία γράφων, ελάχιστη απόσταση, PageRank. Map reduce και παράλληλα πρότυπα (template) Επεξεργασία με κάρτες γραφικών και CUDA. Προθεματική σάρωση (prefix scan) και γραμμικές αναδρομές (linear recurrences)

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές του προγράμματος σε προχωρημένες τεχνολογίες συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων (ΒΔ) και εξόρυξης δεδομένων (ΕΔ) και να επιδείξει τη χρήση τους στην εξόρυξη γνώσης (ΕΓ) σε διάφορα πεδία εφαρμογής. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να μπορούν να γνωρίζουν: α) μεθοδολογίες για τη σχεδίαση και ανάπτυξη μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων, β) γενικές αρχές σύγχρονων θεμάτων βάσεων δεδομένων, γ) βασικές αρχές ανακάλυψης γνώσης σε βάσεις δεδομένων και, δ) πώς να αναγνωρίζουν την πιο κατάλληλη τεχνική εξόρυξης δεδομένων, με βάση την περιγραφή του προβλήματος και το είδος της διαθέσιμης πληροφορίας. Έμφαση θα δοθεί σε θέματα ταξινόμησης και ομαδοποίησης Η σουίτα Waikato Environment for Knowledge Analysis (WEKA) για εξόρυξη δεδομένων θα παρουσιαστεί, για χρήση στις εργασίες.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΩΝΗΣ

Οι φοιτητές αποκτούν την ικανότητα να αναγνωρίζουν, αναλύουν, και να επεξεργάζονται βασικές παραμέτρους των σημάτων φωνής. Επιπλέον είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται και να προτείνουν βασικούς τρόπους επεξεργασίας και ανάλυσης φωνής για συγκεκριμένα προβλήματα, π.χ. αναγνώριση φωνημάτων. Τέλος είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις βασικές ιδιαιτερότητες της φυσιολογίας της φωνής και της σύνδεσής της με τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στα συστήματα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι διδασκόμενοι με συσκευές Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας (ΕΕΠ) και να αποκτήσουν αντίστοιχη γνώση που να αφορά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών ΕΕΠ και εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας για κινητά, με τη χρήση τεχνολογιών οπτικής, απτικής και ακουστικής αναπαράστασης. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να μπορούν να: α) Αναγνωρίζουν τις διάφορες συσκευές εισόδου και εξόδου εικονικής πραγματικότητας, καθώς και τις πιθανές χρήσεις τους. β) Κατανοούν τις αρχές των τεχνολογιών οπτικής, απτικής και ακουστικής αναπαράστασης γ) Είναι σε θέση να μοντελοποιούν αντικείμενα και περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας δ) Κατανοούν τους μηχανισμούς που είναι απαραίτητοι για την υποστήριξη τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας μέσω της χρήσης συσκευών εικονικής πραγματικότητας και μέσω κινητών τηλεφώνων. ε) Αποκτήσουν ικανότητες σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών Εικονικής /Επαυξημένης Πραγματικότητας.