Τεχνολογίες του ήχου και της εικόνας στην παραγωγή και την εκπαίδευση

Το γνωστικό πεδίο της κατεύθυνσης αυτής επικεντρώνεται σε θέματα χρήσης και ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, που σχετίζονται με την επεξεργασία και μετάδοση ηχητικών και οπτικών σημάτων,  και αφορούν  μια πληθώρα επιστημονικών κλάδων οι οποίοι ενσωματώνουν τον ήχο, την εικόνα, το λόγο και τη μουσική ως αντικείμενο των ερευνών και της πρακτικής τους. Η κατεύθυνση αυτή απευθύνεται σε ειδικότητες πτυχιούχων που δραστηριοποιούνται ερευνητικά και επαγγελματικά στους τομείς της εκπαίδευσης και της παραγωγικής διαδικασίας οπτικοακουστικού υλικού.

Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος Διδάσκοντες
ΔΜ1001 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ Γ. Παπανικολάου
Χ.Κοτσαβασίλογλου
Κ. Παστιάδης
Α. Ντελόπουλος
Β. Καραμπατάκης
ΔΜ1002 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Δ. Τζοβαρας
ΔΜ1003 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α. Συμεωνίδης
Κ. Χατζηδημητριου
ΔΜ1019 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ GUI/WEB Α. Βέγλης
Α. Πάλλας
ΔΜ1152 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΗΨΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΧΟΥ Γ. Καλλίρης
Γ. Παπανικολάου
Χ. Δημουλας
ΔΜ1252 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΗΨΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Γ. Καλλίρης
Γ. Παπανικολάου
Χ. Δημουλας

 

Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος Διδάσκοντες
ΔΜ1020 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Χ. Δημούλας
Γ. Παπανικολάου
ΔΜ1034 ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Φ. Γαλατσοπουλου
Γ. Παπαδέλης
Α. Βέγλης
ΔΜ1035 ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Γ. Πασχαλίδης
ΔΜ1036 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Γ. Παπανικολάου
Κ. Κόντος
Γ. Παπαδέλης
ΔΜ1037 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Γ. Καλλίρης
Γ. Παπανικολάου
Χ. Δημούλας
ΔΜ1047 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΣΑ Ε. Βαγενα
ΔΜ1051 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ DVD AUTHORING K. Παστιάδης
ΔΜ1153 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν. Πρωτόγερος

 

Περιγραφές μαθημάτων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Οι φοιτητές θα αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις και τεχνικές ικανότητες σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών ραδιοτηλεοπτική παραγωγή, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές στα ακόλουθα: – Ανάλυση προδιαγραφών περιεχομένου και εφαρμογής – Σχεδιασμός δομών περιεχομένου, σεναρίων πλοήγησης βασικών οθονών προβολής και λειτουργιών διάδρασης – Ανάπτυξη: συγγραφή πολυμεσικού τίτλου – Εκσφαλμάτωση – προκαταρκτική αξιολόγηση – Τελική διαμόρφωση και διανομή της πολυμεσικής εφαρμογής – Μέθοδοι και διαδικασίες αξιολόγησης του έργουδεξιότητες στην εγκατάσταση και διαχείριση ενός Linux εξυπηρετητή, στην ανάπτυξη υπηρεσιών ιστού και δημιουργία νέφους υπολογιστών.

ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Οι φοιτητές θα αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις και τεχνικές ικανότητες στη ραδιοτηλεοπτική παραγωγή, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνικές σε θέματα: – Προ-παραγωγής – Παραγωγής – Μετα-παραγωγής – Υποτιτλισμού, οπτικοακουστικών εφέ και γραφικών – Σχεδιασμού ήχου – Τελικής διαμόρφωσης, συμπίεσης και μετάδοσης

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΣΑ

Ανίχνευση και αξιολόγηση των δικαιωμάτων που εμπλέκονται στη διαδικασία δημιουργίας και διανομής προστατευόμενου περιεχομένου στο διαδίκτυο και τα νέα μέσα. Εισαγωγή στο γενικό δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, ανάλυση ζητημάτων προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα της πληροφορικής, του διαδικτύου και των νέων μέσων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ DVD AUTHORING
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Το μάθημα εμβαθύνει στη χρήση των τεχνολογιών Ιστού για την ανάπτυξη εφαρμογών και συγκεκριμένα: Στη χρήση της γλώσσας HTML και του πρωτοκόλλου HTTP καθώς και των γλωσσών script πλευράς διακομιστή με έμφαση στην PHP. Στη χρήση του προγράμματος συγγραφής ιστοσελίδων Dreamweaver και του διακομιστή Ιστοσελίδων Apache. Στη διαχείριση, με τη χρήση της PHP, δομών δεδομένων, επαναλήψεων, συναρτήσεων, αρχείων, συνόδων και μπισκότων. Στη χρήση της PHP για την ανάπτυξη απλών εφαρμογών Ιστού με δυναμικές ιστοσελίδες και βάσεις δεδομένων. Στο σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ανοικτού κώδικα MySQL και τη χρήση της PHP για τη διασύνδεση της MySQL με τις Ιστοσελίδες, για την παραγωγή δυναμικού περιεχομένου. 

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στα υπολογιστικά συστήματα και την αλληλεπίδραση με το χρήστη. Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων των διδασκομένων αναφορικά με την ανάλυση, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη διεπαφών χρηστών για την υποστήριξη διαφόρων ειδών αλληλεπίδρασης, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις χρηστών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να μπορούν να: α) Αναγνωρίζουν τις διάφορες μεθοδολογίες σχεδιασμού διεπαφών χρηστών β) Αναλύουν τις διαθέσιμες μεθοδολογίες και τις αντίστοιχες τεχνικές αλληλεπίδρασης με τον υπολογιστή γ) Σχεδιάζουν μια διεπαφή χρήστη που να ανταποκρίνεται σε ειδικές απαιτήσεις χρηστών d) Μπορούν να προγραμματίζουν διάφορα είδη διεπαφών χρηστών e) Έχουν την ικανότητα να εφαρμόζουν διάφορες μεθοδολογίες για την αξιολόγηση των διεπαφών χρηστών καθώς και των αντίστοιχων τεχνολογιών αλληλεπίδρασης. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις τεχνικές και τη μεθοδολογία σχεδίασης, ανάπτυξης, υλοποίησης και εγκατάστασης μεγάλων έργων λογισμικού καθώς και τη διαχείρισή τους. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει σε όλους τους φοιτητές ένα κοινό υπόβαθρο τεχνικών προγραμματισμού και να κάνει μια εισαγωγή στη μεθοδολογία σχεδίασης, ανάπτυξης, υλοποίησης και εγκατάστασης έργων λογισμικού. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να μπορούν να: α) Αναγνωρίσουν τους διάφορους τύπους απαιτήσεων λογισμικού και να ολοκληρώσουν τη συγγραφή απαιτήσεων για ένα απλό έργο, β) Παρακολουθούν τις φάσεις της διαδικασίας λογισμικού, γ) Εκφράζουν τυπικά μοντέλα προδιαγραφών, δ) Επιλέγουν πρότυπα σχεδίασης και να καθορίζουν τις αντίστοιχες διεπαφές ανάμεσα στα υποσυστήματα, ε) Χειρίζονται κάποια βασικά εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ GUI/WEB

Βασικά στοιχεία “Βασικού Σχεδίου“ (BAUHAUS): Σημείο-Γραμμή-Επίπεδο-Φόρμα-Ρυθμός-Χώρος. Σύνθεση: Χρυσές Τομές. Χρώμα: Χρωματικά Συστήματα- Χρωματικός Κύκλος του ITTEN-Συμπληρωματικά Χρώματα-Αντίθετα Χρώματα-Χρωματικές Αντιθέσεις-Ποσοτικές τροποποιήσεις. Καλλιτεχνικά παραδείγματα. Εικαστική Σύνθεση με κείμενο. Χρώμα και Γραφή. Εικαστική Σύνθεση για Ιστοσελίδες. Διαδικασία σχεδίασης δικτυακού τόπου – Διαδιακασία παραγωγής δικτυακού τόπου -Θεωρία υπερκειμένου/ιστοσελίδων – Βασικά στοιχεία HTML Σχεδίαση διεπιφάνειας χρήστη (δομή, πλοήγηση) – Σχεδίαση δικτυακού τόπου. Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management Systems) Εφαρμογές δημιουργίας και διαχείρισης δικτυακών τόπων. Δημοσίευση δικτυακού τόπου – Διαχείριση δικτυακού τόπου. Ολοκληρωμένο παράδειγμα δημιουργίας δικτυακού τόπου. Θέματα διαδραστικότητας δικτυακών τόπων. Είδη διαδραστικότητας. Λόγοι ενσωμάτωσης διαδραστικών εργαλείων τους δικτυακούς τόπους. Ανάλυση παραδειγμάτων διαδραστικών εργαλείων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΗΨΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΧΟΥ

Οι φοιτητές θα αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις και τεχνικές ικανότητες για θέματα που αφορούν όλο το μήκος της ηλεκτρακουστικής αλυσίδας καταγραφής και μετάδοσης ήχου, όπως: – Ακουστική και τεχνολογία στούντιο – Τεχνολογία και μέθοδοι ηχητικής λήψης – ηχογράφησης – Επεξεργασία και μετα-παραγωγή ήχου (συναρμογή-μοντάζ) – Διαχείριση ηχητικού περιεχομένου – Ηχητική εκπομπή – μετάδοση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΗΨΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Οι φοιτητές θα αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις και τεχνικές ικανότητες σε θέματα καταγραφής, επεξεργασίας και διαχείρισης ακίνητων και κινούμενων εικόνων (βίντεο), καθώς και στο γραφιστικό σχεδιασμό: – Βασικές αρχές εικόνας, φωτογραφίας και βίντεο – Τεχνολογία και μέθοδοι εικονοληψίας – Γραφιστικός σχεδιασμός – κινούμενα γραφικά – Επεξεργασία και μετα-παραγωγή εικόνας και βίντεο (σύνθεση, συναρμογή – μοντάζ) – Διαχείριση οπτικού και πολυμεσικού περιεχομένου – Ψηφιακή ραδιοτηλεοπτική εκπομπή – πολυμεσική μετάδοση