ΦΕΚ επανίδρυσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ επανίδρυσης του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών”.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση από το ΦΕΚ πατήστε εδώ