ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΔΠΜΣ

Η Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ θα παραμείνει κλειστή από την Δευτέρα 30 Ιουλίου μέχρι και την Παρασκευή 17 Αυγούστου.

Οι αιτήσεις για εισαγωγή στο ΔΔΠΜΣ το παραπάνω διάστημα θα κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά.

Από τη Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ